H4831sc PPU brass, Win Mag Primers, 174gr SMK (.311)
9-22-17, 90F

4831sc,

58gr = 2608 fps

59gr = 2660 fps

61gr = 2753 fps (no over-pressure signs)

62gr = coming soon


IMR4451 Enduron, PPU brass, Win Mag Primers, 174gr SMK (.311)
9-22-17, 90F

55gr = 2700 fps

56gr = 2761 fps

57gr = 2808 fps

58gr = 2852 fps**

59gr = 2899 fps**

60gr = 2960 fps

61gr = 3010 fps (no over pressure signs)

**Possibly the accurate load for this powder
All 23.7" barrel

 

Image: